Udfasning af olie- og naturgasfyr. Vælg pillefyr!

Med energiaftalen fra marts 2012 blev der opnået enighed om udfasning af fossilt brændstof til olie- og gasfyr. Fra 2016 bliver det ikke længere muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ. Ca. 260.000 eksisterende bygninger opvarmes i dag med oliefyr. Af disse ligger ca. 80.000 i områder, der er udlagt til eller er planlagt udlagt til fjernvarme eller naturgas, og som dermed vil være omfattet af forbud mod installation af oliefyr.

Allerede fra 2013 blev der indført et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger. Der vil være mulighed for undtagelse, hvor der ikke er egnede alternativer til rådighed. Disse bygninger vil i stedet skulle opvarmes med et alternativ til olie- eller naturgasfyr; f.eks. varmepumpe eller pillefyr.

Fra det økologiske råd: I slutningen af 10’erne er Danmark ikke længere selvforsynende med naturgas og en lang række rapporter konkluderer, at det i 30’erne kan være helt slut med den danske naturgasproduktion. Det kan få store konsekvenser for den danske økonomi – hvis vi ikke får investeret i fremtiden. Der er brug for allerede nu at begynde udfasning af forbruget af naturgas – og her bør vi starte med den individuelle boligopvarmning, idet vi en tid endnu har brug for de naturgasdrevne kraftvarmeværker i energisystemet. De tættest befolkede dele af naturgasområderne bør omstilles til fjernvarme, mens der i de tyndere befolkede dele skal ses på alternative løsninger som f.eks. pillefyr.

Siden 2003 er gasforbruget i Danmark faldet med 29 procent, og det er en tendens, der ser ud til at fortsætte frem mod 2035. Faldet accelereres yderligere af SR-regeringens målsætning om, at naturgas til individuel varme skal udfases i 2035.

Fremtid: Pillefyr er en god erstatning for oliefyr og naturgasfyr, og derfor bliver de sandsynligvis mere udbredt. I 2035 er 101.000 oliefyr udskiftet til pillefyr, spår Dansk Energi.

Et pillefyr, også kendt som et træpillefyr, klarer opvarmningen af huset og det varme brugsvand på samme måde som et olie- eller gasfyr. Selv store enfamiliehuse kan opvarmes med et pillefyr, hvor du i stedet for at fyre med olie eller gas, fyrer med træpiller

Et træpillefyr klarer let opvarmningen af hele boligen og det varme vand på samme måde som et stoker, olie eller gasfyr. Anlægget kan fås med automatisk rensning, så det er nemt og hurtigt at vedligeholde i hverdagen. Når man fyrer med træpiller, gør man noget godt for miljøet i forhold til mange andre opvarmningskilder. Træpiller er CO2-neutraler. Det skyldes, at træer optager lige så meget CO2 i vækstperioden, som de igen afgiver når de forbrændes. Her kan man altså fyre med god samvittighed og samtidig slipper for at betale CO2-afgift.

Et pillefyr er et anlæg, der består af et magasin, en kedel og en brænder.

Træpillerne fyldes i et magasin, og fra magasinet føres træpillerne automatisk over i brænderen i takt med forbrændingen. En indbygget blæser/røgsuger sørger for luft til forbrændingen.

Pillefyr fyldt med ny teknologi

Gennem de seneste år har teknologien udviklet sig, så styringen af pillefyr er blevet smartere. Intelligente løsninger som fjernstyring via WIFI og smartphone samt styring ved hjælp af husets varmekredse, er ved at blive mere almindelige.

Mange pillefyr på markedet kan købes med forskelligt udstyr.

Moderne pillefyr er selvrensende, selvkørerne, med autotænding og autosluk, termostat-styringen, regulere driften efter udeklimaet, luftmængde og sensorer.

Hvor meget kan du spare i varmeudgifter med et pillefyr?

Du kan spare cirka 60 procent af varmeudgifterne ved at fyre med træpiller sammenlignet med opvarmning ved hjælp af et oliefyr – og helt op til 70 procent sammenlignet med opvarmning med el. En investering i et pillefyr tjener sig normalt selv hjem i løbet af 2-4 år, hvis du erstatter elvarmen eller olie- eller gasfyret med et pillefyr.

Ca. 90.000 boliger har pillefyr.

Anskaffelsespris: Typisk fra 45.000 kr.

Årlig udgift: 6.850 kr. for et typisk parcelhus på 150 m2 med et forbrug på 3.800 kg træpiller.

Spar penge ved køb af billige træpiller her!

 

Opvarmning når du ønsker det!

Din opvarmning kan nu med timer el. termostat styres via det meget betjenings venlige display. Hvorfor fyre når der ikke er behov? Træpillefyret kan også styre driften af cirkulationspumpen, således at der IKKE pumpes energi rundt når der ikke er noget behov. Unødig cirkulation af vandet kan være en dyr affære.

Komfortabel, nem og bekvem at styre

Et moderne pillefyr er komfort opvarmning til de miljøbevidste! Man indstiller de ønskede driftsparametre og lader så teknikken arbejde. Selv ved anlæg med større ydelse er arbejdsindsatsen begrænset til 1 til 4 gange askeudtømning om året. Hvornår og hvor længe er der -20 C? Udetemperatur føleren sikre at fyret hele tiden ved om der bliver behov for mere eller mindre varme grundet vejrsituationen.
Et moderne pillefyr har sensorer, der kender skorstens-forholdene og retter sig efter dem. Anvendelse af træk-stabilisatorer kan spare op til 10% fyringsmateriale, ved at sikre et optimalt skorstenstræk.

Tilskud til pillefyr:

Med muligheden for at søge tilskud, når du laver en energirenovering i dit hjem, det er nu særdeles attraktivt at skifte det gamle oliefyr/naturgasfyr ud til et nyt og effektivt pillefyr.

De danske energiselskaber har forpligtet sig til at nedbringe Danmarks CO2-udslip, og derfor tilbyder de tilskud til boligejere, der ønsker at foretage en energirenovering af deres hjem.

For at få tilskud skal følgende krav være opfyldt:

Gælder kun privat.

Gælder kun helårsbeboelse – dog også sommerhus hvis det i BBR har status af helårsbeboelse

Der skal skiftes fra en fast permanent opvarmningskilde, som har været installeret i boligen i mindst 12 måneder.

Der gives kun tilskud til udskiftning fra en eksisterende varmekilde til en ny varmekilde, dvs. den må ikke være brugt andre steder. Man kan ikke sætte en “ny” gammel varmekilde ind, eks. udskifte et gammelt oliefyr med en 3 år gammel biokedel.

Der gives kun tilskud til udskiftning af hele varmekilden.

Der gives ikke tilskud til en ny varmekilde i forbindelse med ombygning hvis boligens BBR-areal udvides

Den nye varmekilde skal opfylde kravene i bygningsreglementet.

Find kvalitets pillefyr her!