Tips og gode råd – Benyt dig af det gode fradrag til boligrenoveringer

Det er nu muligt at modtage fradrag i forbindelse med installation af tyverialarmer. Selvom det grønne håndværkerfradrag fra år 2017 ligner til forveksling håndværkerfradraget for år 2018, er der dog nogle få ydelser, som nu er fjernet.
Står du og skal i gang med energirenoveringer på boligen, eller skal klimaforholdene tilpasses, er der op til 12.000 kr. pr. person at hente, hvis man benytter sig af håndværkerfradraget.

Det kan være noget af et uoverskueligt projekt at holde rede på loven og de mange fradragsregler, så er man grøn på området, kan det godt betale sig at benytte sig af kompetent juridisk rådgivning i forbindelse med de mange regler af skatter og afgifter. Få hjælp og vejledning her.

Ny permanent ordning

Der er kun få ændringer sket i forhold til sidste års ordning, når vi taler håndværkerfradrag.

 • Fortsat uændret: Fradragsbeløbet på 6.000 kr. (pr. person) i forbindelse med serviceydelser
 • Fortsat uændret: Fradragsbeløbet på 12.000 kr. (pr. person) i forbindelse med håndværkerydelser med grønt sigte
 • Der er ikke et maksimalt beløb pr. husstand
 • Fradrag i forbindelse med tyverialarminstallation er blevet en del af ordningen

Disse boliger er ikke omfattet af ordningen

Bor du i én af nedenstående boliger, er det desværre ikke muligt at benytte sig af ordningens fordele

 • Stort set alle kolonihavehuse
 • Ubeboelige fritidsboliger (under opførsel eller nedrivning)
 • Fritidsboliger, der er beliggende i udlandet og som ikke ejendomsbeskattes i Danmark
 • Erhvervsmæssige udlejningsboliger (fritidsboliger)
 • Udlejes din bolig delvis, kan fradraget ikke anvendes til serviceydelser

Som lejer – Benyt dig af håndværkerfradraget ved vedligeholdelse

Hvis du bor til leje i hus eller lejlighed, kan du benytte dig af håndværkerfradraget, hvis du opfylder nedenstående punkter

 • Hvis du selv står for arbejdsbetalingen
 • Hvis du har fået godkendelse fra dit boligselskab eller udlejer om vedligeholdelsen/renoveringen
 • Du skal have registreret din lejede bolig som fast bopæl på det tidspunkt, hvor arbejdet skal udføres