Spar penge med energiberegning

Siden d. 1. januar 2006 har der forelagt krav om energiberegning ved etableringen af nye huse.

Beregningens formål er at kontrollere, om huset overholder nye energikrav, som er beskrevet i byggereglementet. Det nye hus må nemlig ikke forbruge mere energi end reglementer bevilliger.

Den samlede tilladelse er kendt som en energiramme, der tager højde for, hvordan huset opvarmes, ventilers, nedkøles etc. Hele energiberegningen udføres med øje for, at nye huse ikke anvender for meget energi, da man fra politisk side har et udtalt ønske om at bruge færre ressourcer på fossile råstoffer som f.eks. olie og gas.

Netop husene er et af de steder, hvor man fra politisk side har besluttet, der kan spares store mængder forbrug, da det er anslået, de danske husstande gør sig bemærket for hele 40 % af de fossile brændstoffer, der bruges årligt i Danmark.

Energiberegningen skal afleveres forud for byggeriet

Er kravene til energirammen ikke opfyldt, må man ikke opføre huset. Derfor er udregningen væsentlig og skal afleveres sammen med den ansøgning, der anmoder om byggetilladelse.

Da dokumentet er essentielt for at opnå byggetilladelse, bør udregninger og dokumentation udføres af eksperter med stor byggeteknisk indsigt – som f.eks. en arkitektstue eller byggeingeniør.

Energiberegningen forventes at koste fra omkring 3.500 kroner til 5.000 kroner, og skal foruden beregninger på energiforbrug indeholde BBR-nummer, husejeres navne, adresse, det opvarmede areal samt informationer om energikilder, klimaskærm, ventilation, isolering etc.

Beregning af energi afgør husets energiklasse

Når huset er færdigbygget, skal det tildeles en energimærkning, der gives af en energikonsulent, som også undersøger, hvorvidt energiplaner stemmer med selve byggeriet.

Denne konsulent skal naturligvis være uvildig og arbejde i et andet firma end den person, som har udført udregningerne indledningsvis.

Energimærket er vigtigt, da det påviser, energirammen er overholdt – og da det kan påvise evt. senere ejere, hvordan husets stand er målt i forhold til energi.

Indhent flere tilbud

Hvis du ønsker den bedste pris på din energiberegning, kan det ofte svare sig at indhente flere tilbud og sammenholde dem. Herpå kan du beslutte, hvor du får den bedste pris, og om der stilles yderligere garantier i forhold til den udregning, beregneren skal udføre.